...

Fundacja Miasto to nowy podmiot powołany przez Związek Miast Polskich po to, by wspierać miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. W obliczu wielu wyzwań stojących przed samorządami, oferujemy pomoc zespołu doradców, który zyskał ogromne doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, m.in. realizując szereg projektów w ramach działalności ZMP.

Oferujemy miastom wsparcie doradcze, dotyczące m.in.:

Przygotowujemy opracowania dla miast, organizujemy szkolenia i warsztaty, wspierając wymianę doświadczeń między miastami. Skupiamy miasta i samorządowców, stając się platformą wymiany doświadczeń.

© 2022 Fundacja Miasto wszelkie prawa zastrzeżone