Edukacja młodzieży

Oferta dla samorządów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i wyrównywania szans. Fundacja Miasto w partnerstwie z Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do współpracy!

...
Co oferujemy?
 • kursy dla uczniów klas ósmych i dla maturzystów składających się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1 x w tygodniu) przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej i do matury z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskiego;
 • preferencyjne ceny za kurs dla mieszkańców gmin i powiatów po podpisaniu porozumienia;
 • lekcje na nowoczesnej platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji (w tym kluczowe zagadnienia egzaminacyjne i strategie rozwiązywania zadań);
 • najlepszych nauczycieli, certyfikowanych trenerów oświaty, laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online – nauczyciele pasjonaci, którzy z entuzjazmem dzielą się wiedzą.
 • Jak to działa?
 • Burmistrz/Prezydent/Starosta/Wójt podpisuje porozumienie o współpracy (strony: Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Miasto i Miasto/Powiat/Gmina), co umożliwia skorzystanie z preferencyjnych stawek
 • Akcja informacyjna do mieszkańców i uczniów (wsparcie Fundacji Miasto, w tym przygotowanie materiałów informacyjnych)
 • Rozpoczęcie kursów przez uczniów (pierwsze lekcje startują już 7 grudnia 2022 r.)
 • Co zapewniamy?

  Fundacja Miasto udzieli pełnego wsparcia w kampanii informacyjnej do mieszkańców i deklaruje przygotowanie materiałów informacyjnych:

 • grafik do komunikacji z mieszkańcami w wersji elektronicznej personalizowanych dla danej jednostki (gminy, miasta, starostwa)
 • tekstów informacyjnych do zamieszczenia w dziennikach elektronicznych (Librus, e-dziennik UONET+), w mediach społecznościowych, w lokalnych gazetach i na oficjalnej stronie gminy/starostwa
 • Czego oczekujemy?
 • Gmina/starostwo zaoferuje swoim mieszkańcom kursy składające się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1x w tygodniu) przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej i do matury z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskiego.
 • Przeprowadzi 2 kampanie informacyjne za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych gminy/starostwa w następujących terminach:
 • Przeprowadzi 2 kampanie informacyjne za pomocą wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych gminy/starostwa w następujących terminach: - do 20 grudnia 2022 r. i do 31 stycznia 2023 r.
 • Kampanie będą obejmować m.in.:
 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy/starostwa
 • zamieszczenie informacji, co najmniej 2 krotnie w trakcie każdej kampanii, w mediach społecznościowych gminy/włodarza
 • przekazanie informacji rodzicom uczniów wszystkich swoich szkół za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS, e-dziennik UONET
 • przekazanie mieszkańcom, rodzicom i uczniom informacji w formie ulotek dystrybuowanych na terenie szkół i w pomieszczeniach instytucji miejskich - opcjonalnie
 • zamieszczenie informacji w lokalnej gazecie
 • zamieszczenie informacji w lokalnych materiałach dystrybuowanych za pośrednictwem gminy/starostwa
 • Co zyska gmina?

 • możliwość komunikowania swoim mieszkańcom podjęcia działań w zakresie edukacji uzupełniającej dla uczniów pozyskanych przez gminę na preferencyjnych warunkach cenowych
 • zapewni realne wsparcie swoim uczniom
 • pomoc dla uczniów potrzebujących
 • Co zyskają uczniowie?

 • dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywana zadań egzaminacyjnych
 • omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzaminacyjne
 • zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole
 • nadrobią zaległości
 • ...
  Co jeszcze może zrobić gmina?
 • W przypadku zainteresowania przez gminę/starostwo otrzymaniem kursów dla najbardziej potrzebujących uczniów objętych pieczą zastępczą instytucjonalną i pieczą zastępczą rodzinną, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania i przesłanie informacji o dokładnej liczbie uczniów, którym będą Państwo chcieli przekazać kody uprawniające do darmowych kursów. Prosimy też o wskazanie przedmiotów. Informację należy przesłać na maila edukacja@fundacjamiasto.pl
 • Zgodnie z ideą przedsięwzięcia dążymy do wyrównywania szans dla dzieci z rodzin, które nie są w stanie sfinansować dodatkowych zajęć przygotowujących je do egzaminu ósmoklasisty lub matury we własnym zakresie. Taka sytuacja daje możliwość wykorzystania dedykowanych do tego programów finansowych gmin do zwalczania wykluczeń i wyrównywania szans. Gmina/starostwo może zakupić kursy dla wszystkich uczniów lub części z nich. Prosimy o kontakt: edukacja@fundacjamiasto.pl
 • Instrukcja zawarcia porozumienia

  W przypadku zainteresowania przystąpieniem do współpracy, prosimy o wypełnienie porozumienia oraz odesłanie skanu podpisanego własnoręcznie dokumentu lub PDF podpisanego elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym - z warstwy elektronicznej dowodu osobistego) na adres edukacja@fundacjamiasto.pl. Po otrzymaniu przez nas dokumentów, kursy na platformie LECTURUS-JUNIOR dostępne będą w uzgodnionej cenie, a Państwo otrzymają od nas dodatkowe materiały informacyjne oraz porozumienie podpisane elektronicznie przez naszych reprezentantów.

  Porozumienie w imieniu jednostki powinna podpisać osoba upoważniona do jej reprezentowania. W związku z tym, że nie rodzi ono zobowiązań pieniężnych jednostki, nie wymaga ono kontrasygnaty Skarbnika. Nie dopuszczamy możliwości podpisu porozumienia podpisem zaufanym (e-PUAP).

  Jeśli preferowaną przez Państwa formą jest skan porozumienia podpisanego przez wszystkie Strony, prosimy o wskazanie takiej informacji w treści maila.

  Zachęcamy do nawiązania współpracy!
  Jesteśmy do Państwa dyspozycji, email: edukacja@fundacjamiasto.pl

  PARTNER

  LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

  LECTURUS Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego łączy doświadczenie najlepszej kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komunikacji on-line sprawdzone podczas pandemii, powszechnie dostępne na smartfonie, laptopie czy komputerze. Partnerem Lecturus Sp. z o.o. jest fundusz inwestycyjny TISE SA Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, który tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Lecturus jest twórcą i skutecznie wdraża od 2020 roku platformy nauczania on-line. Dowiedz się więcej na www.lecturus.pl

  PATRONAT

  Związek Miast Polskich


  Związek Miast Polskich to najstarsza i najsilniejsza polska organizacja samorządowa licząca obecnie ponad 350 miast, z tradycją sięgającą 1917 roku! Skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości. Sprawdź, jak pracuje z miastami i dla miast www.miasta.pl

  © 2022 Fundacja Miasto wszelkie prawa zastrzeżone