Nowo powołana przez ZMP Fundacja Miasto proponuje mieszkańcom gmin, miast i powiatów kampanię wspierającą edukację młodzieży w postaci kursów przygotowujących uczniów do najważniejszych egzaminów – ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. 

Do projektu przystąpiło już prawie 50 miast i 5 powiatów, które poinformowały mieszkańców o nowych możliwościach dla swoich uczniów. Do egzaminów w maju pozostały już tylko 4 miesiące. Aktualnie proponujemy uczniom dodatkowy intensywny kurs przygotowawczy dla maturzystów i ósmoklasistów z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Kursy startują już 30 stycznia br., obejmują 25 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu i są realizowane w formule 2x w tygodniu. 

Zapraszamy do kontaktu! 

 

 

© 2022 Fundacja Miasto wszelkie prawa zastrzeżone