Dla kogo pracujemy?

Fundacja Miasto to nowy podmiot powołany przez Związek Miast Polskich po to, by wspierać miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. W obliczu wielu wyzwań stojących przed samorządami, oferujemy pomoc zespołu doradców, który zyskał ogromne doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, m.in. realizując szereg projektów w ramach działalności ZMP.

Oferujemy miastom wsparcie doradcze, dotyczące m.in.:

  • tworzenia strategii i modeli funkcjonalno-przestrzennych,
  • analiz dostępnych danych statystycznych z wykorzystaniem narzędzi ZMP (przede wszystkim Monitora Rozwoju Lokalnego),
  • analiz finansowych i pozyskiwania środków unijnych,
  • przygotowania się do dobrej współpracy z uchodźcami, którzy stają się nowymi mieszkańcami polskich miast,
  • propozycji działań związanych z nowymi wyzwaniami energetycznymi.

Przygotowujemy opracowania dla miast, organizujemy szkolenia i warsztaty, wspierając wymianę doświadczeń między miastami. Skupiamy miasta i samorządowców, stając się platformą wymiany doświadczeń.