• Statut Fundacji Miasto
 • Rada Fundacji
  – Andrzej Porawski
  – Jan Maciej Czajkowski
  – Jan Kazimierz Czubak
  – Olgierd Dziekoński
  – Marcin Wojdat
 • Rada Programowa
  – Anna Mieczkowska
  – Elżbieta Radwan
  – Beata Moskal-Słaniewska
  – prof. Tadeusz Markowski
  – prof. Paweł Churski
  – dr. hab. Jacek Sierak
  – dr. hab. Sławomir Kopeć
  – Tomasz Robaczyński
  – Bartłomiej Pawla
  – Jacek Furga
  – Krzysztof Janik
  – Piotr Psikus
  – Arkadiusz Ptak
  – Jarosław Wasążnik
 • Zarząd
  – Prezes Zarządu Fundacji: Ryszard Grobelny