Fundacja Miasto, powołana przez Związek Miast Polskich, powstała po to, by wspierać miasta. Swoje działania opiera na doświadczeniach ZMP oraz potencjale organizacyjnym i ludzkim, który posiada Związek.

Realizując swoją misję, ZMP zdobył w ostatnich latach olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz i dokumentów strategicznych dla miast i partnerstw z ich aktywnym udziałem. Przygotowaliśmy prawie 100 diagnoz, ponad 110 programów, i około 40 strategii terytorialnych, w tym dwie z uwzględnieniem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, przeprowadziliśmy badania społeczne w 339 gminach (obejmujące 38 tys. młodzieży, 32 tys. mieszkańców i 2,1 tys. lokalnych liderów). Posiadamy kompleksowe, uporządkowane i obiektywne narzędzia do zarządzania rozwojem lokalnym – Monitor Rozwoju Lokalnego, instrumenty do badań społecznych i inne.

Fundacja Miasto współpracując z wieloma partnerami, zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych, podejmowaniem różnych inicjatyw badawczych, organizacją kursów i szkoleń.

Dysponujemy liczną i silną kadrą o bardzo wysokich kompetencjach (z różnych dziedzin), umiejętnościach i bardzo wysokim poziomie osobistego doświadczenia – tworzącą zgrany zespół.

Teraz ten zespół jest do Twojej dyspozycji! W każdej sprawie dotyczącej Twojego miasta! Również online!

Posiadamy narzędzia ułatwiające pracę, przede wszystkim Monitor Rozwoju Lokalnego, narzędzia do badań społecznych i wiele innych.

Dysponujemy szeroką kadrą o bardzo wysokich kompetencjach (z różnych dziedzin), umiejętnościach i bardzo wysokim poziomie osobistego doświadczenia – tworzącą zgrany zespół.

Ryszard Grobelny

Prezes Fundacji Miasto
ryszard.grobelny@fundacjamiasto.pl

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura ZMP
kontakt@fundacjamiasto.pl

Justyna Pietrzykowska

Dyrektor Fundacji Miasto
justyna.pietrzykowska@fundacjamiasto.pl

Łukasz Dąbrówka
lukasz.dabrowka@fundacjamiasto.pl
Janusz Szewczuk
janusz.szewczuk@fundacjamiasto.pl
Joanna Nowaczyk
joanna.nowaczyk@fundacjamiasto.pl
dr Daniel Budzeń
daniel.budzen@fundacjamiasto.pl
Sylwia Kluczyńska
sylwia.kluczynska@fundacjamiasto.pl
Piotr Górka
piotr.gorka@fundacjamiasto.pl
Paweł Tomczak
pawel.tomczak@fundacjamiasto.pl
Przemysław Cichocki
przemyslaw.cichocki@fundacjamiasto.pl
Adam Mikołajczyk
adam.mikolajczyk@fundacjamiasto.pl
Krzysztof Paczyński
krzysztof.paczynski@fundacjamiasto.pl
Joanna Ganowicz
joanna.ganowicz@fundacjamiasto.pl
Wojciech Zarzycki
wojciech.zarzycki@fundacjamiasto.pl
Igor Gontarz
igor.gontarz@fundacjamiasto.pl