Energetyka obywatelska – zapraszamy na darmowy webinar

Klastry energii, spółdzielnie energetyczne, społeczności energetyczne – w jaki sposób wykorzystać je w dążeniu do lokalnej niezależności energetycznej? O tym porozmawiamy już 9 listopada podczas webinaru dla samorządów.

Rosnące koszty energii oraz potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych – to główne powody transformacji energetycznej. Nie jest ona już wyborem, ale koniecznością, a przed samorządami staje poważne wyzwanie – w jaki sposób skutecznie ją przeprowadzić? Obserwowany w ostatnich latach kryzys na rynku energetycznym pokazał, że bezpieczeństwo energetyczne należy traktować jako priorytet.

Jednym ze sposobów na zapewnienie takiego bezpieczeństwa są inicjatywy wpisujące się w energetykę obywatelską. Polegają one na aktywnym uczestnictwie w rynku energetycznym podmiotów niezwiązanych z energetyką zawodową – m.in. jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, społeczności sąsiedzkich, czy też małych i średnich przedsiębiorców.

Celem energetyki obywatelskiej jest zapewnienie społeczeństwu pełnego uczestnictwa w rynku energetycznym – wytwarzaniu energii, jej dystrybucji, obrotu nią oraz jej magazynowaniu. Postulaty te nie wynikają tylko z pobudek klimatycznych, ale również finansowych. Pieniądze przeznaczane na energię (cieplną i elektryczną) w ramach energetyki obywatelskiej zostają w lokalnych społecznościach.

Od czego więc zacząć? Jak wykorzystać technologie OZE w dążeniu do niezależności energetycznej? Jakie wyzwania wiążą się z założeniem formy organizacyjno-prawnej energetyki obywatelskiej? O tym będziemy rozmawiać już 9 listopada podczas otwartego webinaru dla samorządów.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Dołącz do nas!

Program webinarium.

Webinar przeznaczony jest dla:

    • pracowników samorządowych: specjalistów z działów planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji, rozwoju lokalnego oraz promocji i komunikacji; wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się projektami związanymi z energetyką odnawialną (OZE) zainteresowanych tematem energetyki obywatelskiej, zarządzaniem zasobami naturalnymi i wspieraniem inicjatyw lokalnych 
    • przedstawicieli organizacji społecznych (NGO): Działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej oraz promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) szczególnie w formule stowarzyszeń, klastrów i spółdzielni angażujących lokalnych mieszkańców. 
    • lokalnych przedsiębiorców: zainteresowanych wdrażaniem i korzystaniem z rozwiązań opartych na OZE, w szczególności fotowoltaiki na terenach zielonych. 
Zapraszamy do rejestracji: FORMULARZ REJESTRACYJNY.
Podziel się wpisem