Aktywny dialog NGO-JST, czyli jak rozmawiać, aby budować porozumienie między samorządem a NGO – warsztaty Fundacji Miasto i OFOP

Fundacja Miasto wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych przeprowadziła warsztaty „Razem dla rozwoju lokalnego – jak współpracować z samorządem”. Celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom instrumentów prawnych i aspektów finansowych, a także omówienie kwestii proceduralnych umożliwiających włączenie się mieszkańców i ich organizacji w prowadzenie polityki rozwoju na poziomie lokalnym (gmin).

Szkolenie objęło w szczególności następujące zagadnienia:

1) Akty i dokumenty planistyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowaniu, wdrożeniu i konsultowaniu strategii.

2) Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

3) Wybrane instrumenty prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz pozwalające mieszkańcom i ich organizacjom na wpływ na realizację zadań publicznych.

4) Aspekty finansowe:
– budżety gmin, – procedura ich tworzenia oraz uchwalania,
– zasady współpracy i realizacji wspólnych projektów,
– Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) jako źródło informacji o stanie finansów samorządowych.

Szkolenia przeprowadzili eksperci Związku Miast Polskich i Fundacji Miasto – Grzegorz Kamiński i Łukasz Strutyński (28 stycznia 2023 r.) oraz Wiesława Kwiatkowska i Łukasz Dąbrówka (25 marca 2023).

Podziel się wpisem