Liderzy Rankingu Zielonych Finansów Samorządowych

Podczas Gali Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2023, które odbywa się w Poznaniu, po raz pierwszy ogłoszono Ranking Zielonych Finansów Samorządowych, przygotowany przez Fundację Miasto.

Ranking został przygotowany na podstawie Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych, który opracowali naukowcy z Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Indeks ten umożliwia zbadanie „stopnia zazielenienia” finansów samorządowych, w tym również ocenę poziomu lokalnego bezpieczeństwa środowiskowego.

W Rankingu nagrodzono samorządy za realizowaną politykę prośrodowiskową. Ocenie podlegały głównie aspekty finansowe związane m.in. z poziomem zielonych wydatków inwestycyjnych w okresie 2018-2022, ale także wyniki niefinansowe, przekładające się na poziom bezpieczeństwa środowiskowego. Tym samym ranking uwzględnia zaangażowanie finansowe, jak również jego efekty uzyskiwane przez gminy i miasta.

Wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach w podziale na gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i miasta na prawach powiatu. W ramach każdej kategorii nagrodzono trzy jednostki, które uzyskały tytuł Lidera Zielonych Finansów Samorządowych. Pozostałe siedem z łącznie dziesięciu najlepszych wyróżnionych samorządów w każdej kategorii, zostało Laureatami Rankingu Zielonych Finansów Samorządowych (miejsca 4-10).

Liderzy i Laureaci Rankingu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Ranking Zielonych Finansów Samorządowych – Gminy miejskie

Ranking Zielonych Finansów Samorządowych – Gminy miejsko-wiejskie

Ranking Zielonych Finansów Samorządowych – Gminy wiejskie

Ranking Zielonych Finansów Samorządowych – Miasta na prawach powiatu

Partnerem kluczowym Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych jest InPost. Współpraca z InPost Green City podkreśla wspólne dążenie do promowania zrównoważonych praktyk finansowych na poziomie samorządowym.

Opracowanie Indeksu pozwoliło na otwarcie dyskusji nt. „zazielenienia” finansów samorządowych. Drugiego dnia Local Trends (18 października) odbędzie się debata nt. Zielonych Finansów Samorządowych. Jej uczestnicy poznają m.in. metodologię Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych i najważniejsze wnioski z niego wynikające. W debacie wezmą udział praktycy, zarówno ze strony samorządowej, jak i sektora finansowego: Emilian Bera, Burmistrz Jawora (Lider Zielonych Finansów Samorządowych w kategorii Gminy Miejskie), Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych Miasta Łodzi, Agnieszka Dawydzik, doradczyni w Związku Miast Polskich oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Bartosz Silczak (Menedżer Zespołu Analiz Ryzyka ESG). Uczestnicy debaty nakreślą wyzwania, przed jakimi stoją samorządy, ale także przedstawią instytucje finansowe w związku z realizacją i finansowaniem działań, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Porozmawiają o możliwościach zastosowania Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych jako miernika oceny ewolucji budżetu samorządowego.

Załączniki:
Ranking Zielonych Finansów Samorządowych – prezentacja

Podziel się wpisem