Niezbędne przychody a koszty pozataryfowe – praktyczne wskazówki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – WEBINAR

Jednym z najczęstszych i najpoważniejszych błędów w trakcie przygotowania wniosku taryfowego jest uwzględnienie w kalkulacji taryfy kosztów niezwiązanych z działalnością wodno-kanalizacyjną danego przedsiębiorstwa.

W procesie przygotowania wniosku taryfowego niezwykle ważne jest bowiem dokładne zdefiniowanie i uwzględnienie tylko tych kosztów, które bezpośrednio wiążą się z tą działalnością. Wiele przedsiębiorstw wod-kan, zwłaszcza tych funkcjonujących jako zakłady budżetowe lub jako spółki prawa handlowego, często prowadzi również inne rodzaje działalności, takie np. jak: gospodarka komunalna, gospodarowanie odpadami czy gospodarka mieszkaniowe.

W kalkulacji taryfowej konieczne jest uwzględnienie wyłącznie tych kosztów, które są bezpośrednio związane z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną.W praktyce jednak wiele przedsiębiorstw błędnie kwalifikuje część kosztów do kategorii niezbędnych przychodów. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom wod-kan oraz gminom, przygotowaliśmy darmowy webinar, w trakcie którego przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kosztów pozataryfowych.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

 1. Wprowadzenie
 2. Niezbędne przychody – czym właściwie są?
 3. Praktyczne aspekty rozliczenia wybranych kosztów pozataryfowych
  • Wody opadowe i roztopowe
  • Nieczystości ciekłe
  • Usługi obce niezwiązane z działalnością wodkan
  • Amortyzacja środków trwałych niezwiązanych z działalnością wodkan
 1. Sesja pytań i odpowiedzi

Zapraszamy na darmowy webinar – 14 grudnia o godz. 10.00.

Zapisy: TUTAJ

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://kancelariawodkan.pl/koszty-pozataryfowe

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się wpisem