Nowoczesny raport o stanie JST – zapewniamy wsparcie Fundacji Miasto

Jak przygotować roczny raport o stanie gminy, by mieszkańcy chcieli do niego zajrzeć?
Kto może być sprzymierzeńcem w jego promocji?

Ustawowy obowiązek opracowywania rocznego raportu o stanie JST do 31 maja sprawia, że każda JST musi mierzyć się z tymi zadaniami. Warto jednak myśleć o tym dokumencie szerzej niż tylko przez pryzmat spełnienia prawnych wymogów, skoro w jego opracowanie Urząd wkłada sporo pracy. Wszystkie bowiem zgromadzone w nim dane to potężna dawka wiedzy i ciekawe lokalne opowieści.

Ruszajmy z raportami do ludzi!

Doroczny raport warto wykorzystać do promocji działań podejmowanych przez samorząd wśród mieszkańców, którzy z pewnością wiedzą o wielu z nich, ale nie uświadamiają sobie skali tych działań. A że mieszkańcy rzadko czytają takie dokumenty, samorząd musi ruszyć z nim do ludzi i pokazać: zobaczcie, ile dzieje się w waszym mieście! Spotkania i warsztaty związane z prezentacją raportu mogą być świetnym pretekstem do rozmowy z mieszkańcami i poznania ich pomysłów na miasto. Tego typu opracowanie to także bogate źródło informacji o naszej jednostce i o naszym zaangażowaniu dla potencjalnych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą z JST. Stanowi on pierwszy obraz miasta, charakteryzuje poziom i profesjonalizm działań samorządu.

Doroczny raport zawierający najważniejsze informacje (w tym dane statystyczne) to także forma diagnozy stanu naszego miasta, jeśli przygotowywany jest w formie przyjętej dla opracowywania diagnoz niezbędnych do opracowania programów i strategii. Jeżeli nasze coroczne raporty dobrze przygotowujemy, to widzimy, jak z roku na rok zmienia się nasza jednostka, a więc możemy łatwiej diagnozować zachodzące w niej procesy, co może być przydatne do planowania i programowania naszych działań. I wreszcie to nasze opracowanie może stanowić element monitorowania realizacji polityk, programów i strategii naszej gminy.

Co powinien zawierać dobry raport?

Zdaniem ekspertów, nie da się opracować dobrego raportu o stanie JST bez odpowiedzenia sobie na pytanie, po co go robimy i czemu ma służyć. Ustawodawca nie określił formy raportu ani nie wymienił wszystkich obszarów działalności organu wykonawczego, koniecznych do ujęcia w raporcie.

Przygotowane przez ZMP założenia raportu wskazują m.in., że powinien znaleźć się tam spis treści ze wstępem, informacjami ogólnymi o jednostce oraz informacje finansowe, o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów i strategii, realizacji uchwał rady. Jedną z części powinny być dane o współpracy z innymi samorządami oraz informacje o innych działaniach włodarza. Część analityczna powinna dotyczyć efektów działań prowadzonych w roku poprzedzającym rok, w którym przygotowywany jest raport dotyczących m.in. ładu przestrzennego, mienia komunalnego, finansów, oświaty, polityki społecznej, kultury, turystyki i sportu, rozwoju gospodarczego itp. Wśród załączników ZMP proponuje m.in. Sprawozdanie z realizacji budżetu, Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej i Informację o stanie mienia komunalnego.

Z badań ZMP wynika, że ciekawy dla mieszkańców jest temat inwestycji okraszony stosownymi mapkami pokazującymi, gdzie w mieście coś się działo. Mieszkańcy zwracają także uwagę na kwestie oświaty (rodzice), na kulturę oraz gospodarkę odpadami. Lubią też sprawdzać, jak ich miasto wypada w porównaniu z innymi JST.

Fundacja Miasto oferuje Państwu opracowanie raportu o stanie gminy:

  • w formie interaktywnej strony internetowej zapewniając czytelnikom łatwy dostęp do treści
  • dopasowanego do różnych urządzeń w postaci czytelnej i intuicyjnej nawigacji i responsywnego designu
  • zawierającego treści multimedialne, filmy, zdjęcia, grafiki, mapy
  • przedstawiającego osiągnięcia gminy w porównaniu do innych JST w formie graficznych prezentacji.

Oferta Fundacji Miasto

Specjalna propozycja cenowa uwzględnia wcześniejszą współpracę przy raportach, członkostwo w ZMP oraz ofertę spełniającą oba kryteria. W załączeniu przekazujemy cennik, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowania raportu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania oraz propozycje, które mogą Państwa interesować.

Fundacja Miasto, powołana przez Związek Miast Polskich, powstała po to, by wspierać miasta. Swoje działania opiera na doświadczeniach ZMP oraz potencjale organizacyjnym i ludzkim, który posiada Związek.

Zapraszamy do kontaktu: Sylwia Kluczyńska – Fundacja Miasto, tel. 601 554 912, mail: sylwia.kluczynska@fundacja.miasto.pl

Roczny raport o stanie gminy – cennik

 

Podziel się wpisem