Spotkanie informacyjne dla gmin i powiatów

Fundacja MIASTO zaprasza do udziału w eksperckim Kursie CAS „Zarządzanie strategiczne w miastach i gminach”. To kolejna interesująca propozycja dla pracowników samorządowych, przygotowana tym razem we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz uczelnią wyższą w St. Gallen w Szwajcarii – Eastern Switzerland University of Applied Sciences. Drzwi otwarte już 27 lipca.

KORZYŚCI
Jak wyznaczać cele w mieście/gminie? Jaki jest najlepszy sposób na zaangażowanie interesariuszy podczas procesu opracowywania i realizacji planów strategicznych? Jak rozpoznać obecne i przyszłe trendy, takie jak wykorzystanie energii odnawialnej w prowadzonej polityce miejskiej, czy uwzględnianie w zarządzaniu projektami elementów zrównoważonego rozwoju? Jak być dobrym liderem/ liderką? W jaki sposób opracowywać i realizować strategię, mając wokół zmotywowanych ludzi?

Kurs CAS Zarządzanie strategiczne w miastach i gminach wzmocni umiejętności podejmowania decyzji w roli lidera/ liderki. Każdy z sześciu proponowanych modułów prowadzony będzie zarówno przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze polityki miejskiej, jak i przez wykładowców i wykładowczynie akademickich(e). Połączenie najbardziej aktualnej wiedzy praktycznej z teoretyczną stanowi wartość dodaną kursu. Prowadzony kurs daje unikatową możliwość uczestnictwa w pogłębionych wizytach studyjnych, czyli tzw. job shadowingu w wybranych jednostkach samorządowych, w zależności od wyboru uczestników i uczestniczek, w Polsce lub w Szwajcarii. Powyższe praktyczne podejście tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń związanych ze stosowaniem najlepszych praktyk w organizacjach.

GŁÓWNE OBSZARY

  • Umiejętność współpracy w zespole, komunikacja, motywowanie i przewodzenie ludźmi,
  • Aktualne trendy i wyzwania w zarządzaniu miastami i gminami,
  • Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta,
  • Zarządzanie projektami (w tym zrównoważonymi) w mieście,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • Odnawialne źródła energii,
  • Wymiana dobrych praktyk z innymi ekspertami i ekspertkami z partnerskich jednostek samorządowych.

Podczas kursu uczestnicy i uczestniczki uczą się jak stosować wybrane narzędzia zarządzania biznesem w podejmowaniu strategicznych decyzji jako lider/ liderka w gminie lub mieście. Oprócz zdobywania kompetencji zarządczych, uczestnicy i uczestniczki uzyskają dostęp do praktycznej wiedzy i umiejętności ekspertów i ekspertek w innych jednostkach samorządowych, w zależności od decyzji, w kraju lub zagranicą.

GRUPA DOCELOWA – DLA KOGO?
Kurs CAS „Zarządzanie strategiczne w miastach i gminach” jest skierowany do osób na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w urzędach miast i gmin, aktywnie uczestniczących w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju miasta.

JĘZYK
Polski

KRYTERIA PRZYJĘCIA
Ukończone studia pierwszego stopnia (licencjat, inżynier), decyduje kolejność zgłoszeń.

DOKUMENT UKOŃCZENIA KURSU
Certyfikat CAS (Certificate of Advanced Studies), wystawiony przez Politechnikę Wrocławską i Eastern Switzerland University of Applied Sciences w St. Gallen (Szwajcaria) z obszaru: Zarządzanie strategiczne w miastach i gminach.

CZAS TRWANIA
Kurs obejmuje 6 modułów. Jeden moduł to 16 godzin lekcyjnych. Moduły odbywają się co miesiąc, od października 2023 do marca 2024 w następującej formule: piątek: 10:00-16:30 (8h), sobota: 09:00-15:30 (8h).

CENA
7000 zł + koszty ponoszone przez uczestnika w trakcie realizacji modułu numer 5 Job Shadowing w wybranym polskim lub szwajcarskim JST (w zależności od wyboru uczestnika).

DRZWI OTWARTE – REJESTRACJA
Zapraszamy do udziału w drzwiach otwartych, w formule online, Kursu CAS „Zarządzanie strategiczne w miastach i gminach”. Proponujemy dwa terminy – 27 lipca oraz 7 lub 8 września. Podczas drzwi otwartych przedstawiciele Fundacji Miasto, Politechniki Wrocławskiej oraz uczelni wyższej w St. Gallen w Szwajcarii – Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) przybliżą formułę kursu a także krótko scharakteryzują zaplanowane moduły tematyczne z udziałem wykładowców. Będziecie to również możliwość zadawania pytań organizatorom kurs oraz wykładowcom.

Aby zarejestrować się na drzwi otwarte prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
https://forms.office.com/e/dgGVRxJacq

Więcej szczegółów, w tym zawartość merytoryczna modułów, wykładowcy, informacje organizacyjne:

KONTAKT

Anna Fąfara
anna.fafara@pwr.edu.pl
tel. 71 340 75 15


Serdecznie zapraszamy!

Podziel się wpisem