Nowe ceny wody i ścieków – wyzwania w związku z kolejną perspektywą taryfową. Zapraszamy na darmowy webinar

Jak kształtować ceny w 2024 roku? Jak przygotować wniosek taryfowy? Kolejny darmowy webinar online dla samorządów już 9 listopada!

W pierwszej połowie 2024 roku kończy się drugi, 3-letni okres obowiązywania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. Większość polskich gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych stoi więc przed wyzwaniem przygotowania nowych wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres kolejnych 3 lat. Dlaczego mówimy tu o wyzwaniu?

Przede wszystkim z powodu stopnia skomplikowania całego procesu, a także zaostrzonej polityki zatwierdzania nowych taryf, prowadzonej przez organ regulacyjny. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Wód Polskich, które pełnią tę rolę, bardzo często odrzucają przedkładane wnioski taryfowe. Wówczas niemożliwe staje się wprowadzenie nowych cen oraz opłat za usługi świadczone przez lokalne przedsiębiorstwa. W czasach inflacji i niepewności gospodarczej jest to szczególnie problematyczne. Nic więc dziwnego, że postępowania taryfowe bardzo często stanowią oś zażartych sporów między przedsiębiorstwami, a organami regulacyjnymi. Wiele z nich ma też swoją kontynuację w ramach postępowań sądowych. Jak uniknąć takich trudności? 

Przede wszystkim – odpowiednio przygotowując się do postępowania taryfowego. Właściwe przygotowanie projektu taryf na nowy okres i poparcie go rzetelnymi obliczeniami to duża szansa na pomyślne przejście przez cały proces. Jak tego dokonać, na co zwracać uwagę i jakie wyzwania się z tym wiążą –  o tym wszystkim chcemy opowiedzieć już 9 listopada.

Agenda webinaru.

Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś! Prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Webinar przeznaczony jest dla:

  • pracowników JST: z działów zajmujących się infrastrukturą komunalną, gospodarką wodno-ściekową oraz planowaniem i rozwojem lokalnym.
  • kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych lub prowadzonych w ramach urzędów gminy), zaangażowanych w proces tworzenia i aktualizacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Podziel się wpisem