Jak w prosty i przystępny sposób przygotować roczny raport o stanie gminy? Jak zaprezentować mieszkańcom efekty prac minionej kadencji? Stwórz z nami atrakcyjną prezentację dla mieszkańców!

Czytelna i interesująca prezentacja działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej, która ukazuje istotne obszary funkcjonowania gminy to niewątpliwie nie lada wyzwanie dla władz samorządowych.

Fundacja wspiera samorządy w opracowaniu i przygotowaniu raportów kadencyjnych i raportów rocznych o stanie gminy.

Dzięki raportom, samorządowcy mogą w atrakcyjny sposób zaprezentować mieszkańcom działania podejmowane w czasie trwania kadencji lub w roku sprawozdawczym. Raporty ułatwiają komunikację z mieszkańcami i w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiają finanse JST, realizowane polityki i strategie, działania edukacyjne, sprawy społeczne, gospodarcze i te związane z ochroną środowiska i infrastrukturą. Wskazują na szereg działań i projektów, skalę zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków i zakres udzielonego gminie wsparcia.

Jak wypadamy na tle innych miast?
Aby przedstawić i zweryfikować tempo rozwoju danej jednostki, raporty prezentują również gminę na tle innych gmin lub obszarów funkcjonalnych należących do grupy porównawczej i wskazują ich dynamikę w tym zakresie.

Fundacja Miasto przygotowuje raporty w formie strony internetowej, która jest przyjazna dla odbiorcy i spełnia wszystkie wymogi dostępności. Oprócz treści merytorycznych, raport zawiera zdjęcia, grafiki, diagramy i mapy.

Przykładowe raporty o stanie gminy za rok 2022 – przygotowane we współpracy z firmą Curulis:

Każdy raport może być również przygotowany w wersji pdf, gotowy do wydruku, a także w postaci czterostronicowej ulotki, która w skrótowy sposób pokazuje najważniejsze działania władz samorządowych w minionym roku. Ulotka jest adresowana do mieszkańców – poniżej przykłady.

Fundacja Miasto zaprasza do współpracy!

Podziel się wpisem